ສ້າງຊີວະປະຫວັດເພື່ອສະໝັກວຽກໃນແອັບຂອງ CVCONNECT

person ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ

ກະລຸນາປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມລຸ່ມນີ້


ອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານນີ້ຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າໄປແກ້ໄຂປະຫວັດຂອງທ່ານໃນເທື່ອໜ້າໃນເວັບໄຊສ໌ນີ້

*ລະຫັດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີປະຫວັດຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊນີ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ


ມີບັນຊີແລ້ວ? ເຂົ້າສູ່ລະບົບລຸ່ມນີ້ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ລົມລະຫັດຜ່ານ?

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: 030 5347919 | 8:00 ເຖິງ 5:30 ວັນຈັນ - ວັນເສົາ

Copyright © CVCONNECT 2024